european_qualification_tournament_2016_xxxi_olympiad

 

 

[tkdadsense id=”1514661262″]

 

DAY 2 – EUROPEAN QUALIFICATION TOURNAMENT FOR RIO 2016 OLYMPIC GAMES

DAY 1 – EUROPEAN QUALIFICATION TOURNAMENT FOR RIO 2016 OLYMPIC GAMES

 

 

Francisco Keller, Exclusivo MasTKD