Area 1

https://youtu.be/-GhKD8xeRdE


Area 2

https://youtu.be/hZ-sPCbDnkM


Area 3

https://youtu.be/pu3DyN2SHQI


Area 4

https://youtu.be/llcjb22Vv-4


Area 5

https://youtu.be/NXeGTn7_7Gw


 

Draw-Sheet_Women-49kg_Muju2017_S


Semifinales y Finales (F-46 y M-54)

https://youtu.be/AMrRyzT7OWo

 

Draw-Sheet_Women-46kg_Muju2017_ok

 

Draw-Sheet_Men-54kg_Muju2017_ok

 

Por Laura López Rodriguez, para MasTKD.com